Foto: EOF XL

E.D.A. heeft verschillende wedstrijd teams, van jong tot oud. Maar alle teams bestaan uit dezelfde ingrediënten: passie, een dosis plezier, gezelligheid, echte dansers en last but not least: familie. Hieronder worden de teams aan je voorgesteld.

The Exception

Ons nieuwste team heet The Exception en bestaat uit kinderen onder de 10 jaar. Vanaf komend seizoen 2016/2017 zullen zij voor het eerst mee doen met de wedstrijden. Worden getraind door: Renske

Element of Freedom XL

Voorheen bestond dit team uit 2 groepen: Element of Freedom & Demolition Crew. De keuze om deze groepen samen te voegen, kwam voort uit gelijkenis qua niveau. Ze verschillen iets qua leeftijd, maar het niveau is gelijk. Dit team heeft zowel op Nederlands als Europees niveau al een hoop prijzen behaald. Worden getraind door: Renske

Twin Cities

Ook dit team heeft uit 2 verschillende groepen bestaan: Originals Dance Crew & Unique Rebels. Samen zijn ze nog veel groter, sterker, maar vooral gezelliger. Zowel Twin Cities als de groepen waaruit ze voorheen bestonden hebben een hoop prijzen behaald. Worden getraind door: Adil & Renske

Prijs of geen prijs, Eigenwijzer Dans Akademie gaat voor passie, plezier en sportiviteit. We komen niet voor de winst, maar om het verrijken, delen, en de lol. 

Twin Cities

Foto: Twin Cities