Betaling per kwartaal

De betaling verloopt per kwartaal. Op onze locaties in Teteringen en Oosterhout hanteren wij zelfbedachte kwartalen. Op de 21e, voorafgaand aan het volgende kwartaal, wordt het bedrag automatisch geïncasseerd.

Oosterhout  – Teteringen seizoen 2020/2021
1e kwartaal:  19 augustus tot  1 december 2020 —– het incassomoment is dan op 01 augustus 2020 (dit is een aangepast bedrag omdat 2 weken van augustus bij het kwartaal gerekend zijn)
2e kwartaal: 1 december tot 1 maart  —– het incassomoment is dan op 21 november 2020
3e kwartaal: 1 maart tot 1 juni —– het incassomoment is dan op 21 februari 2020
4e kwartaal: 1 juni tot 10 juli —– het incassomoment is dan op 21 mei 2021

De betaling geschied per automatische incasso.

Wanneer u later in een kwartaal start dient u toch voor het hele kwartaal contributie te betalen (bijv. U start op 15 december, terwijl het kwartaal op 1 december start. Wij rekenen dan vanaf 1 december het volledige kwartaal).

Omdat wij met verschillende locaties werken (andere huurvoorwaarden en kosten), hanteren wij verschillende prijzen.

Onze prijzen kunt u per mail opvragen.

info@eigenwijz-r.nl

Financiële hulp bij het betalen van uw contributie, dat is mogelijk!

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Stichting Leergeld wil deze kinderen mee laten doen! Wij bieden ze kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten en geven hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen. Eigenwijzer Dans Akademie werkt samen met Stichting Leergeld, en dat werkt in uw voordeel.

Voor wie is Leergeld bedoeld?

Voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen die vanwege gebrek aan financiële middelen niet mee kunnen doen met hun leeftijdgenootjes. Woont u in de gemeente Dongen, Drimmelen, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Oosterhout, Werkendam of Woudrichem, dan kan Leergeld hulp bieden.

Wat doet Leergeld?

Leergeld helpt – als laatste vangnet – kinderen, zodat ze kunnen meedoen. Leergeld maakt het mogelijk dat kinderen mee kunnen doen door de kosten (of een gedeelte daarvan) direct te betalen aan de school, de club of de leverancier van spullen. En nog iets: Ouders hoeven niet naar Leergeld te komen om een aanvraag te doen, maar een Leergeld vrijwilliger gaat naar de ouders/verzorgers thuis.