Inschrijven

Wanneer je graag zou willen inschrijven voor één van onze lessen, kun je je hier aanmelden:

Overeenkomst en Algemene voorwaarden

Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden

Het inschrijfgeld bedraagt € 15,- , dit zijn éénmalige administratie/verwerkingskosten. Deze dient te worden voldaan met de eerste contributie. De contributie betreft een kwartaal betaling: overmaken of via automatische incasso.

Wanneer men zelf overmaakt, dient de contributie voor het nieuwe seizoen tijdens de eerste les te worden voldaan. Dit onder vermelding van naam en les.

Het inschrijfformulier is tevens een bindende overeenkomst. Deze wordt aangegaan met een periode van een kwartaal, deze wordt stilzwijgend verlengd. Wanneer men de overeenkomst zou willen beëindigen, dient met een maand voorafgaand aan het nieuwe kwartaal, schriftelijk de les op te zeggen(zonder opgaaf van reden), hiervoor is tevens een handtekening nodig. Wanneer dit niet het geval is, zijn wij genoodzaakt ook de nieuwe periode in rekening te brengen.

Wanneer er een aanmelding later in het kwartaal plaatsvindt, dient men toch de contributie over het hele kwartaal te betalen.

Aansprakelijkheid

EDA (Eigenwijzer Dans Akademie) is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte en/of beschadigde eigendommen. Wij zijn in het bezit van kleedkamers, maar deze bieden geen garantie voor het veilig opbergen van je spullen. Echt belangrijke eigendommen mag je mee nemen in de les of laat je thuis.

Het beoefenen van de sport is voor eigen risico. EDA is niet aansprakelijk voor enig ongeval of letsel, die de sportbeoefenaar, voor, tijdens of na de les overkomt.

Vakantieperiode

In vakanties en op feestdagen worden er in principe geen lessen gegeven, tenzij er genoeg animo voor is, wordt er in overleg alsnog les gegeven.

Vakanties en feestdagen zitten bij de contributie inbegrepen en worden gewoon doorbetaald. We houden de vakantieplanning van scholen in Zuid-Nederland aan.

Tips en Regels

Tijdens de les is het handig om los zittende kleding en goede schoenen te dragen of bij modern blote voeten of speciaal schoeisel. Iedere les wordt er een korte pauze ingelast, waarbij iedereen wat kan drinken. Eten, kan voor of na de les, maar zeker niet tijdens. Wanneer we weinig optreden worden er kijklessen gecreëerd, dit om de ouder te laten zien wat de vorderingen zijn. Het is dus niet de bedoeling dat ouders tijdens de les aanwezig zijn. Verder is het belangrijkste dat je veel plezier in het dansen hebt, en er met zijn allen een gezellige en leuke les van maakt!

Beëindigen lidmaatschap

Opzegging van lidmaatschap dient schriftelijk te worden gedaan (voorzien van een handtekening) en dient minimaal een maand voorafgaand een nieuw kwartaal plaats te vinden. Het verloop van de kwartalen vindt u terug op de website onder het kopje inschrijven.

Vanwege de nieuwe privacywetgeving (AVG) hebben we onze privacyovereenkomst getoetst en enkele verduidelijkingen doorgevoerd. Ons nieuwe privacybeleid vind je hier:

AVG